Uiteraard zien wij graag dat u tevreden bent over de verleende zorg en de behandelingen die uitgevoerd worden in de praktijk. In de praktijk wordt continue gewerkt aan de kwaliteit van de verleende zorg.

Bent u niet tevreden over een behandeling of hoe u benaderd bent? Dan verzoeken wij u om eerst de klacht of suggestie kenbaar te maken aan ons. Dan zoeken wij graag naar een oplossing, door samen met u in gesprek te gaan. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing. Dit geeft ons de mogelijkheid om klachten op te lossen en in het vervolg soortgelijke klachten te voorkomen.

Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Wij zijn als zorgverlener aangesloten bij onze beroepsvereniging NVH. Dit biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zal uw klacht met de uiterst zorgvuldig behandelen. Meer informatie vindt u op de website van deĀ Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.