Om onze zorg en kwaliteit hoog te houden zijn wij als huidtherapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dit is dé beroepsvereniging van en voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland. De NVH zet haar leden centraal bij alles wat zij doet en behartigen hun belangen zodat zij hun vak zo optimaal mogelijk kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om belangen op het gebied van bijvoorbeeld vakinhoud, kwaliteit, veiligheid, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars.