PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk Huidtherapie Omniderm  kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie Omniderm, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidtherapie Omniderm verstrekt.

Huidtherapie Omniderm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw medische gegevens.

WAAROM  HUIDTHERAPIE OMNIDERM GEGEVENS NODIG HEEFT

Huidtherapie Omniderm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Huidtherapie Omniderm uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG HUIDTHERAPIE OMNIDERM GEGEVENS BEWAART

Huidtherapie Omniderm bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Huidtherapie Omniderm verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Huidtherapie Omniderm worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.huidtherapieomniderm.nl, Huidtherapie Omniderm gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS                                                                   

Huidtherapie Omniderm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huidtherapie Omniderm bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Huidtherapie Omniderm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidtherapie Omniderm heeft hier geen invloed op.

Huidtherapie Omniderm heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidtherapie Omniderm verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                         

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

Huidtherapie Omniderm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Huidtherapie Omniderm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van huidtherapie Omniderm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door huidtherapie Omniderm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met huidtherapie Omniderm op via

Huidtherapie Omniderm is als volgt te bereiken:

Postadres: Herman Kuijkstraat 19, 4191 AH Geldermalsen
Vestigingsadres: Herman Kuijkstraat 19, 4191 AH Geldermalsen

Rekeningnummer: NL76 Rabo 031.7832.670

Kvk: 55317413

AGB-code praktijk:  90063599

Telefoon: +316 23 24 36 37

E-mailadres: [email protected]